تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان سمیه بین بهار و مفتح جنب برج سپهر پلاک 83 ط2 غربی واحد 15
شنبه تا چهار شنبه : 08:30 - 16:00 پنج شنبه : 08:30 - 12:30

همه چیز تحت کنترل است !

خدمات ما

اصول کاری

ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺑﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘه است ما برای شما اینجاییم

. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در تمام ﻣﺳﯾر، ھﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮده ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.
0
حمل و نقل بار
0
نیروی مجرب
0
شعبه
0
مشتریان راضی
ما که هستیم

با ناوبان آشنا شوید...

ترکینگ بار ها

از پیگیری شما متشکریم

پیگیری و اطلاع از وضعیت محصولات ارسال شده.
باربری ما

مهارتهای حمل و نقل

مجموعه ناوبان با شرکت های حمل ونقل دریایی و زمینی در سراسر دنیا شبکه
ارتباطی گسترده ای دارد. این شبکه ارتباطی به این شرکت امکان می دهد تا
محمولات مشتریان خود را به سرعت و با کمترین هزینه به مقصد موردنظر
منتقل کند.
0
حمل و نقل
0
باربری
0
پشتیبانی
0
حمل زنجیره ای

شبکه ارتباطی

مجموعه ناوبان با شرکت های حمل ونقل دریایی و زمینی در سراسر دنیا شبکه
ارتباطی گسترده ای دارد.

پشتیبانی مشتری

تیم پشتیبانی شرکت ناوبان با داشتن کادری با تجربه در تمامی ساعات اداری پشتیبان شما مشریان عزیز هستند.

شعب و
نمایندگی ها

شرکت خدمات کشتیرانی ناوبان شعب و نمایندگی هایی در بنادر جنوبی ایران
و بندر جبل علی در امارات متحده عربی دارد. این شعب و نمایندگی ها به این
شرکت امکان می دهد تا خدمات خود را به مشتریان در سراسر کشور و
منطقه ارائه دهد.

توانمندی

شرکت خدمات کشتیرانی ناوبان توانمندی در زمینه حمل محمولات گوناگون
را دارد. این شرکت می تواند محمولات مختلف را ازجمله محمولات تجاری،
صنعتی، کشاورزی و مواد غذایی را با ایمنی و دقت حمل کند.

ما که هستیم

درباره ما

شرکت خدمات کشتیرانی ناوبان با بیش از 20 سال سابقه فعالیت اعضای هیئت مدیره خود در حمل ونقل بین المللی به ویژه دریایی و خدمات بندری، تأسیس گردیده و مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت با برخورداری از مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط، شبکه ارتباطی گسترده با شرکت های حمل ونقل دریایی و
زمینی در سراسر دنیا، شعب و نمایندگی ها در بنادر جنوبی ایران و بندر جبل علی در امارات
متحده عربی و توانمندی در زمینه حمل محمولات گوناگون، خدمات متنوعی را به
مشتریان خود ارائه می دهد.
حسام حجازیان

ما بر تعهد های خود پایبندیم

مجید حجازیان

شعار سازمانی ما این است، همه چیز تحت کنترل است

مجید حجازیان
مدیر عامل شرکت

درخواست

مشاوره رایگان

با تیم فروش ما در ارتباط باشید…

  بندرعباس
  تلفن: 28111100 – 021
  ایمیل: Info@Navban-shipping.com
  تهران
  تلفن: 28111100 – 021
  ایمیل: Info@Navban-shipping.com